Reportage om nytt arbetssätt

Läs intervjun med förskolläraren Malin Holst på Furulids förskola som berättar om det nya arbetssättet som minskat både sjukskrivningar och stress.

https://forskolan.se/nya-rutiner-loste-personalpaniken/