Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen (GR) en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:

  • Trygghet och gemenskap
  • Information och inflytande
  • Förutsättningar
  • Pedagogik
  • Kontinuitet

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Enkätresultat Furulids förskola 2018