Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Furulids förskola ingår i pedagogiskt område Norr.
Otto Bergman är rektor och ansvarig för verksamheten på förskolan.
Tommy Korsell är verksamhetschef och är ansvarig för pedagogiskt område Norr. 

Förvaltningen för Förskola & Grundskola