Om oss

Gällinge Förskola är idylliskt placerad i en skogsbacke, bara några hundra meter från Gällingeskolan. Förskolan byggdes 1997, då befintliga förskolelokaler övertogs av skolan.

 

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på kost och rörelse. Vi arbetar med att barnen tidigt ska få förståelse och lust till hälsofrämjande aktiviteter. Uteverksamhet varje dag. Skogspromenader och miniröris.

Vid måltiderna talar vi om kostens betydelse. De större barnen hjälper till med dukningen och presenterar dagens mat för sina kamrater

Vi arbetar utifrån Barnkonventionen, Skollagen, Läroplanen och Skolplanen.

Förskolans läroplan betonar människans frihet och integritet, allas lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta människor.

Vi vuxna som arbetar i förskolan ska vara föredömen för barnen, när det gäller etiska värden och normer. Våra mål och vårt arbetssätt präglas och styrs efter Förskolans läroplan.

Gällinge förskolas arbetsplan

Årets händelser

Våra traditioner på Gällinge Förskola:

  • firar förskolans födelsedag
  • traditionsfirande inför jul och påskhelgen
  • luciafirande
  • midsommarfestligheter
  • skördefest

Avdelningar

På vår förskola finns det två avdelningar; Tuvan ochTäppan.