Kontakta oss

Förskolans besöksadress, telefon och e-post

Gårdskulla Förskola
Korsgatan 17
434 41 Kungsbacka
0300-83 65 15
gardskullaforskola@kungsbacka.se

Förskolans avdelningar

Små Stjärnorna
0300-83 65 16
gardskullaforskola@kungsbacka.se

Stor Stjärnorna
0300- 83 65 15
gardskullaforskola@kungsbacka.se

Rektor

Maria Dahlen
0300-83 45 59
maria.dahlen@kungsbacka.se

Verksamhetschef pedagogiskt område Centrum

Maria Eriksson
0300-83 36 80
maria.i.eriksson@kungsbacka.se