Om oss

Gårdskulla förskola är en av de äldsta förskolorna i Kungsbacka kommun. Förskola består av två avdelningar. Små Stjärnorna som är en småbarnsavdelning och Stora Stjärnorna, som är en avdelning för större barn. Det är ungefär 36 barn är inskrivna på förskolan. Varje avdelning har sin egen lekplats med egna lekredskap.

På vår förskola vill vi arbeta för ett demokratiskt synsätt vilket innebär att:

  • vi bekräftar varje barn
  • alla har lika värde
  • ta hänsyn och visar respekt för allt levade
  • leva sig in i andra männsikors situation
  • vara aktsamma om vår miljö

 Verksamheten ska vara trygg, lärorik och rolig:

  • att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet
  • främja leken såväl inne som ute
  • uppmuntra gott kamratskap
  • stimulera kommunikationsförmågan genom olika uttrycksformer
  • hålla våra traditioner t.ex. sommarfest, lucia-, jul- och påskfirande levande