Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen, GR, en enkät där vårdnadshavare får svara på ett antal frågor inom områdena:

  • trivsel och trygghet
  • delaktighet och inflytande
  • skolmiljön
  • bemötande
  • kunskap och lärande

Enkäten besvaras också av elever i årskurs två, fem och åtta och deras föräldrar.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Så här arbetar vi med resultatet

När resultatet och analysen av vår enkät presenteras för oss jobbar vi med att ta fram förbättringsområden och områden vi vill jobba med att behålla och bevara. Vi presenterar områdena för föräldrarna och pedagoger, föräldrar samt förskolechef jobbar tillsammans vidare med förbättra och bevara valda områden.

I dokumentet nedan hittar du vår förskolas resultat från vår senaste enkät

Länk till dokument med Resultat 2014 Gårdskulla 1-3 år
Länk till dokument med Resultat 2014 Gårdskulla 4-5 år