Kontakta oss

Förskolans besöksadress och e-post

Gatans förskola
Barkassvägen 36
439 35 Onsala
gatansforskola@kungsbacka.se

Förskolans avdelningar och telefon

 Havet
0300-83 67 25

 Skogen
0300-83 67 26

 Ängen
0300-836728

Förskolechef

Daniel Alfredsson
0300-83 56 04
daniel.alfredsson@kungsbacka.se

Verksamhetschef pedagogiskt område Norr

Tommy Korsell
0300-83 57 41
tommy.korsell@kungsbacka.se

Barn- och elevhälsoteam

Gunilla Starck, specialpedagog/talpedagog
0300-83 45 42
gunilla.starck@kungsbacka.se

Christina Pettersson, specialpedagog
0300-83 68 36
christina.pettersson@kungsbacka.se

Anna Bäckman, psykolog
0300-83 55 51
anna.backman@kungsbacka.se