Om oss

Gatans förskola ligger i Onsala, ca 1 mil utanför Kungsbacka. Här kan vi erbjuda ett underbart läge med skogen intill oss, utan vägar i närheten. En av våra gårdar är stor och öppen med buskar, träd, rutschkanor, gungor och andra lekredskap som ger stora möjligheter för barnens utveckling och kreativitet. Vi har även två mindre gårdar med sandlåda och cykelförråd. Utevistelse är en viktig del i vår verksamhet. Vi vistats ofta i den närliggande skogen och ute på våra olika gårdar. Det blir ett naturligt sätt att lära sig om miljö, natur och omgivning, men även bra för grovmotoriken och hälsan.

Vår förskola består av 3 syskonavdelningar, 1-5år.  Barnen är indelade i 4 olika grupper större delen av dagen. Barnen har sina hemvister Skogen, Havet och Ängen.

Frukost och mellanmål äter vi på respektive hemvist. Lunchen äter vi på respektive hemvist/ våra grupper.

Vi har gymnastik en dag i veckan. Vi går till skogen en dag i veckan, då uppdelade i våra olika grupper. Vi arbetar mycket med språkstimulerande samlingar som vi har varje dag i de olika grupperna.  Vi arbetar även mycket med olika hantverk och konstnärligt skapande. Naturkunskap är vårt tema detta läsår med fokus på återvining.