Våra förbättringsområden

Prioriterade mål 

  • Arbeta för ett större samarbete mellan avdelningarna
  • Arbeta med att få bra kompisrelationer i vår barngrupp