Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiska område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Gatans förskola ingår i pedagogiskt område Norr, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Daniel Alfredsson, ansvarig för pedagogiskt område Norr är verksamhetschef Tommy Korsell.

Förvaltningen för Förskola och Grundskola