Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöte eller föräldrarråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.