Kontakta oss

Förskolans besöksadress, telefon och e-post

Håkansgården förskola
Kållasgårdsgatan 83
434 36  Kungsbacka
hakansgardensforskola@kungsbacka.se

Förskolans avdelningar

Gläntan
0300-83 57 55

Dungen
0300-83 57 56

Kullen
0300-83 57 57

Kojan
0300-83 76 40

Rektor

Anja Hörnlund
Telefon: 0300-83 45 25
anja.hornlund@kungsbacka.se

Verksamhetschef pedagogisk enhet Centrum

Maria Eriksson
0300-83 36 80
maria.i.eriksson@kungsbacka.se