Ulrika Henriksson Ulrica Henriksson

Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barnens behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Med hjälp av våra pedagogiska miljöer vill vi locka till lek och väcka barnens nyfikenhet och lust att lära!

Förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning kan du som är förälder påverka genom att ta kontakt med personalen och delta på föräldramöten, då vi har möjlighet att diskutera verksamheten.

Föräldraråd

Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd, där man en gång per termin diskuterar övergripande och aktuella frågor.