Ulrika Henriksson Ulrica Henriksson Ulrika Henriksson Ulrika Henriksson

Om oss

Halla förskola ligger nära Furulidsskolan och Furulids förskola med närhet till skog och villabebyggelse. Såväl förskolans egen gård som skogen runt omkring ger barnen utrymme till kreativ lek och naturupplevelse.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg där utveckling och lärande bildar en helhet.
Med hjälp av våra pedagogiska miljöer vill vi locka till lek och väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Tillsammans utforskar och upptäcker vi vår värld!

 

 

 

 

 

.