Organisation

En grundtanke på Halla förskola är att barn, föräldrar och pedagoger ska känna trygghet och glädje i verksamheten. Tillsammans vill vi skapa en förskola där alla känner sig välkomna!

Det finns tre grupper, Ekorren, Kotten och Gläntan, med barn i åldrarna 1-5 år. Vi har ett gott samarbete i huset och både barn och pedagoger känner varandra väl.

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Halla förskola ingår i pedagogiskt område Norr. Ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Helen Andersson och ansvarig för pedagogiskt område Norr är verksamhetschef Tommy Korsell. 

Förvaltning för Förskola & Grundskola