Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla förskolan. Vi vill därför gärna att du kontaktar personalen på förskolan om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i förskolan. Om inte det löser problemet eller om du vill prata med någon annan ska du kontakta rektorn eller verksamhetschefen för den pedagogiska enheten.

Rektor Åsa Landin
0300-83 56 39
asa.landin@kungsbacka.se

Verksamhetschef Tommy Korsell
0300-835741
tommy.korsell@kungsbacka.se

Mer information om hur vi i Kungsbackas komunala förskolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du på länken nedan

Synpunkter och klagomål