Hammerö förskola

Förskolan tillhör Pedagogiskt område Centrum och ligger i anslutning till Gullregnsskolan. På Hammerö förskola finns det plats för cirka 60 barn.

Välkommen till en förskola där vi tillsammans ger framtidens barn förutsättningar att lämna oss med en stark självkänsla och trygghet.

Hos oss ser vi allas kompetenser och alla är medskapare till en verksamhet där barn och pedagoger ska få uppleva trygghet, delaktighet, demokrati och glädje.

Kontakta gärna

Hammerö förskola
hammeroforskola@kungsbacka.se

Förskolechef Jessica Bystedt
0300-83 40 43
jessica.bystedt@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter