Praktisk information

Inskolning

När ni fått plats hos oss kontaktar vi er för mer information. På Hammerö har vi två veckors inskolning. Vi anpassar oss till barnet behov och dessa två veckor kan variera från barn till barn. Första veckan kan du som vårdnadshavare räkna med att vara tillsammans med ert barn under inskolningen. I slutet av veckan äter barnet på förskolan med eller utan vårdnadshavare. Under inskolningen kommer vi anpassa oss efter ert barn och göra ändringar efter barnets behov. Vi har alltid dialog med dig som vårdandshavare om hur ni tycker och känner att inskolningen går.

Ni kan alltid ta kontakt med oss om ni har frågor, funderingar eller vill komma på besök: hammeroforskola@kungsbacka.se

Viktig information

Förskolans öppettider är 06.00 till 17.45, men om behovet finns kan föräldrar i samråd med pedagoger ändra tiderna.

Omsorgstider och frånvaro lägger ni vårdnadshavare in i den internetbaserade plattformen Vklass. På denna plattform lägger vi ut all information som rör verksamheten, även lite om vad som händer på förskolan. Det finns alltid möjlighet till att ta kontakt via sms eller telefonsamtal, till personalen om ditt barn är sjuk eller om någon annan än vårdnadshavare kommer och hämtar.

Har ditt barn behov av specialkost gå då in på: www.kungsbacka.se/specialkost för att anmäla detta. Har ni några frågor prata gärna med personalen.

På sommaren är förskolan alltid semesterstängd i 4 veckor, behöver ni ändå barnomsorg dessa veckor tillhandahåller Kungsbacka kommun detta. Vi har även två studiedagar per termin. Hösten 2020 är det måndagen 31 augusti och onsdagen den 21 oktober.