Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan och skolan. 

Förskolorna arbetar varje dag med etiska frågor och hur man ska uppträda mot varandra. Barnens rättigheter som beskrivs genom Barnkonventionen är en självklar del i de situationen som uppstår när många samsas om utrymmet.

Här kan du läsa vår plan för arbetet

Likabehandlingsplanen

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om nu har frågor

Mobbning och trygghet