Våra förbättringsområden

Utifrån enkät från brukare och medarbetare har vi kommit fram till följande förbättringsområden

1. Vi behöver göra ett större genomgripande utvecklingsarbete runt lärmiljöer och då med största fokus på inre miljö, d v s förhållningssätt mellan vuxen - barn, barn - barn och vuxen - vuxen. Det ska ske övergripande över de fyra förskolorna i Hede genom litteraturstudier och reflektion såväl enskilt som i grupp.

2. Vi ska vidareutveckla utvärdering och analys av verksamheten i genomförandeplanen för att få syn på måluppfyllelsen. Varje barns deltagande i projekt samt lärande ska fortsättningsvis dokumenteras i lärloggen i Unikum.

3. Vårt projektområde för alla förskolorna är Hållbar Utveckling - konsumtion och kretslopp med fokus på målen i naturvetenskap och teknik.

4. Inom IKT har vi kvar att utveckla användning av videosamtal som ett verktyg i verksamheten.

5. Översyn av avdelningarnas likabehandlingsplaner hösten 2014.