Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Hede förskola ingår i pedagogiskt område Centrum. Ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Anja Degerman och ansvarig för pedagogiskt område Centrum är Maria Eriksson