Arbetssätt

Vårt arbetssätt grundas i Lpfö98, förskolans läroplan, men vi arbetar också utifrån andra styrdokument som enheten tagit fram tillsammans.

Vi tycker att det är viktigt att varje barn känner tillhörighet och trygghet i gruppen och att alla får möjlighet att utvecklas. Leken är viktig, den ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk, sin motorik och sin sociala kompetens. Vi ser till barnens individuella förutsättningar hellre än att generalisera utifrån ålder.

Det är viktigt för oss att både barn och föräldrar känner trygghet hos oss på Iserås förskola. Vi hjälper varandra över avdelningarna för att minska användandet av vikarier, samtidigt gör det att barn och föräldrar ser oss alla som arbetar här.

Under dagen delar vi upp barnen i mindre grupper, för att vi ska kunna se varje barn och lättare följa och stödja deras utveckling.

Vi dokumenterar flitigt. Det är roligt för barnen att berätta vad de gjort och samtidigt kunna visa lite bilder. Det är också ett sätt för oss att förmedla vad barnen har gjort även om vi inte ses just den dagen.

För att nå föräldrarna med information använder vi oss av V-klass och lärlogg. Där kan de lätt ta del av barnens verksamhet och följa sitt barns  utveckling.

Vi är en engagerad personalgrupp med utbildning och erfarenhet. Hos oss är det en trivsam stämning och en god gemenskap.