Kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med utvärdering av vår verksamhet genom:

  • Medarbetarenkät och brukarenkät som analyseras och bearbetas.
  • Verksamhetsberättelse som skrivs årligen.
  • Revidering och utvärdering av vår målsättning, terminsvis.
  • Terminsvis utvärdering av verksamheten som helhet.