Inflytande

När barn får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som är förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Föräldrarepresentantmöte

Vi bjuder in föräldrar för insyn och samverkan över vad vi gör övergripande i vår verksamhet. Under det år som gått bjöd vi i september in måltidschefer och upphandling från Kungsbacka kommun då det fanns mycket funderingar kring detta.

Vi hade en kväll i november där vi bjöd in skolbibliotekarien från Tingbergsskolan som pratade om vikten av läsning för barn och vår specialpedagog berättade om hennes roll ut i verksamheten och hur vi arbetar i vårt Barnhälsoteam.

I april hade vi en föräldraföreläsning med Karin Rosvall om Barn idag och föräldrarollen. En mycket uppskattad kväll av de som var där och lyssnade på henne! För er som missade detta kommer under hösten att ges ytterligare tillfällen att gå på denna. Vi återkommer om plats och tid för detta till hösten. För pedagogerna är Karin en viktig del i vår gemensamma kompetensutveckling.

Under majkvällen presenterade förskolorna hur vi arbetar med vårt likabehandlingsarbete. 

Vi diskuterade vår verksamhet med de föräldrar som varit representanter på våra föräldrarepresentantmöten och det kom fram att det är svårt att representera vad som tas upp på våra träffar. Det är svårt att förmedla vidare till övriga föräldrar. Man får heller inte in önskemål från andra föräldrar på avdelningen om vad som önskas tas upp.

Planering för kommande möten med föräldrar

Framöver kommer vi istället att bjuda in för samverkan när det kommer in frågor och funderingar som är gemensamma för vår verksamhet. Det viktiga är att föräldrar känner att de har möjlighet att påverka sitt barns verksamhet och att det känns som ett öppet och tryggt klimat att föra fram sina åsikter på förskolan.

Vi vill bjuda in alla föräldrar som är intresserade av att komma istället för representanter. För att få detta att fungera praktiskt med lokalbokning kommer vi be er anmäla er till dessa tillfällen. Kontakta gärna pedagoger eller förskolechef vad ni önskar ta upp.