Viktigt arbete att rensa ut äldre saker

Arbetet med att införa rutiner och rensa bland saker som kan innehålla ämnen som är skadliga för små barn fortsätter. Alla kommunala förskolor arbetar med att rensa ut och se över de olika rummen på förskolorna, för att minska farliga ämnen som barn kan utsättas för i sin vardag.

Barn är särskilt känsliga och små barn får i sig högre halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Miljögifter kan spridas från vardagsprodukter såsom leksaker, möbler, golv och kläder.

– Många åtgärder har redan gjorts och en del mål är redan uppfyllda. Vi arbetar och stöttar förskolorna med att rensa och inför bra rutiner som gör barnens miljö fria från skadliga ämnen, säger verksamhetschef Maria Eriksson, förvaltningen Förskola & Grundskola.

Förskolorna får stöd

Förskolorna får kontinuerligt stöd och hjälp i utrensningen och råd hur de ska ta sig an uppdraget för att fullfölja det. Förskolorna går igenom rummen ett i taget och lutar sig på information kring hur de rensar ut plast. Olika hjälpguider finns för att avgöra om plastleksaken ska sparas eller slängas.

– Vissa saker går snabbt att åtgärda men andra kan ta längre tid. Hittills har vi rensat ut en mängd leksaker och annat barnen kommer i kontakt med, allt från stora gunghästar och leksaksdjur i plast till flagnande träleksaker och vilomadrasser. Vi upplever att engagemanget för att skapa en bättre miljö är stort, säger Anna Hallin, utvecklare kring hållbarhetsfrågor, förvaltningen för Service.

Om giftfri förskola

Operation giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Vår centrala myndighet Kemikalieinspektionen har prioriterat giftfri vardag och att skydda barnen bättre i sitt arbete. Målet är att minska de farliga ämnen som barn utsätts för på förskolorna. Att minska farliga kemikalier är ett prioriterat område i Kungsbackas hållbarhetsarbete, och vi har tagit fram en kemikalieplan som talar om hur vi ska arbeta för att nå dit.

Läs mer om vårt arbete på förskolorna 

Kontakta gärna

Verksamhetschef Maria Eriksson, Förskola & Grundskola
maria.i.eriksson@kungsbacka.se