Om oss

På Ivarsgården delar vi in barnen i mindre grupper enligt Skolverkets riktmärke kring barngruppers storlek. För varje grupp ansvarar en förskollärare för undervisningen tillsammans med barnskötare. På förskolan har vi en supporter som stärker upp med att vara vår egen vikariepool.

Ivarsgården är en liten förskola och tillhör pedagogisk enhet centrum. Vårt förhållningssätt till barnen innebär att vi alltid är nära barnen för att hjälpa, stötta, vägleda och stimulera deras utvecklingPå Ivarsgårdens förskola arbetar vi tillsammans genom att reflektera och stötta varandra i våra processer genom att utbyta erfarenheter och idéer. Vi arbetar medvetet med relationellt lärande och vägleder barnen i det sociala samspelet genom att respektera och lyssna på varandra Vi tror på lärande genom lek och för oss är det därför viktigt att ta tillvara på barnens glädje att leka.