Om oss

Ivarsgården består av 32 barn. Arbetslaget består av fyra förskollärare och två barnskötare. Personalgruppen är förstärkt med 1 person för att kunna möta upp skolverkets riktmärke.

I enlighet med skolverkets riktmärke bör barnen vara indelade i mindre grupper för att inte utsättas för så många relationer.   

Därför har på Ivarsgårdens förskola delat in barnen i mindre grupper där varje grupp har sin egen hemvist. I varje grupp ingår 2 pedagoger.

Antalet barn i varje grupp håller sig inom skolverkets riktmärke

Alla pedagoger arbetar i verksamheten med alla barn. På så sätt lär vi känna alla barn vilket skapar trygghet i samvaron med oss. För att ytterligare skapa trygghet sätter vi heller inte in okända vikarier hos de allra yngsta barnen.

Vi utnyttjar hela dagen till ett aktivt lärande både i rutinsituationer och i lek. Hela vår verksamhet bygger på vårt förhållningssätt till barnen som innebär att vi alltid är nära barnen för att hjälpa, stötta, vägleda och stimulera deras utveckling.

På Ivarsgården arbetar vi medvetet med att lära barnen det sociala samspelet, att respektera och lyssna på varandra samt att lösa konflikter. Som utgångspunkt för det pedagogiska arbetet använder vi oss av leken som ges mycket tid och plats i verksamheten. Genom leken får barnen möjlighet att utveckla turtagning, ömsesidighet och samförstånd i samspelet med sina kamrater och oss pedagoger.

Årets händelser

  • Föräldramöte
  • Luciafirande med barn och föräldrar
  • Adventfirande. Utifrån jultraditioner spelar vi pedagoger teater med varierande tema.
  • Påskfirande
  • Förskolansdag
  • Hitta Vilse
  • Förskobio eller annat kulturutbud i Kungsbacka
  • Midsommarfirande
  • Avslutning för blivande skolbarn