Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen GR en enkät. I årets enkät har våra vårdnadshavare fått svara på frågor inom bland annat områdena

  • Trygghet och gemenskap
  • Information och inflytande
  • Pedagogik

 

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.