Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen GR en enkät. I årets enkät har våra vårdnadshavare fått svara på frågor inom bland annat områdena

  • Trygghet och gemenskap
  • Information och inflytande
  • Pedagogik

 

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat.

Här kan du läsa resultat från senaste enkäten

Enkätresultat Ivarsgården 2016