Våra förbättringsområden

Att all personal blir självgående i Unikum. Låta vårdnadshavare ta del av det pedagogiska innehållet genom blogg och att vatje barns lärande dokumenteras i lärloggen i Unikum.

Rutiner kring modersmålsstöd i förskolan har förändrats. Vi behöver utveckla vår dialog med modersmålslärarna om hur vi kan arbeta med stödet integrerat i vår verksamhet.

Att fortsätta arbeta aktivt med att anpassa barnens lärmiljöer utifrån behov.