Organisation

Kungsbackas kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Ivarsgårdens förskola ingår i pedagogisk enhet Centrum, ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor Jessica Fogelblad, ansvarig för pedagogisk enhet Centrum är verksamhetschef Maria Eriksson.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola