Praktisk information

Sjukanmälan

När ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kommer till förskolan enligt schema ska detta anmälas till avdelningen via telefon eller mail innan klockan 07:30 första dagen frånvaron gäller. Meddela oss också när barnet kommer tillbaka igen, helst dagen innan.

På Region Hallands hemsida finns broschyren Hur gör vi när barnen blir sjuka. Informationen riktar sig till föräldrar med barn i förskolan och är tänkt som en vägledning. Klicka på länken för att komma till broschyren

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Mat, lunch

Klicka på länken för att hitta förskolans lunchmenyer.

Vad blir det för lunch?

Mer information om maten som vi serverar på våra förskolor i Kungsbacka, hur vi bestämmer maten och hur vi gör den med mera hittar du via länken nedan.

Maten i förskolan

Olycksfallsförsäkring

Kungsbacka kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för förskole-och skolbarn. Försäkringen gäller när ett barn eller en elev har skadat sig genom ett olycksfall.

Du hittar mer information om försäkringen och hur du anmäler en skada via länken nedan.

Kungsbacka kommuns olycksfallsförsäkring

Öppettider

Våra öppettider är anpassade till det som kallas normalarbetstid. Möjlighet till barnomsorg på kvällar och helger finns på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka.

Max 4 dagar per år har vi gemensam utbildning för all personal på förskolan.

Nästkommande stängningsdagar är

  • 21 september 2020
  • 26 oktober 2020

Du behöver då meddela oss om du behöver barnomsorg. Vi erbjuder då ett alternativ. Det kan  tillexempel vara plats på annan förskola.

Under sommaren, oftast vecka 28-31, anpasser de kommunala försklorona verksamhetern utifrån efterfrågan. Det innebär att det är öppet på ett urval förskolor.

Omsorg på kvällar och helger

E-tjänst för barnomsorg

Kungsbacka kommun har en e-tjänst där du som har e-legitimation närsomhelst kan ändra barnets schema, ändra kontaktuppgifter eller inkomstuppgift med mera.

Via länken hittar du vår e-tjänst

Självbetjäning och blanketter