Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida kommer du hitta vår uppdaterade plan när vi arbetat färdigt. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan.

Ivarsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet