Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Obs: Ny plan mot diskriminering och kränkande behandling inom kort.
Under revidering 2019/20

 

Syftet med en plan mot diskriminering och kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan/skolan.

Mer information

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor.

Mobbing och trygghet