Inflytande

Barns delaktighet och inflytande: Utbildningen på förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö18)

För dig som förälder: Drop-in, föräldramöte och föräldraenkät

Utöver det dagliga mötet på förskolan vid lämning och hämtning har vi minst ett föräldramöte per år då vi inbjuder er till möte och samtal om utbildningen och undervisningen på förskolan.

Förskolan har också ett drop-in varje år. Drop-in är en möjlighet för dig som förälder att tillsammans med ert barn och personal på förskolan samtala om utbildningen och undervisningen. Information om drop-in får du av förskolans personal.
Vi bjuder på fika vid detta tillfälle. 

Vi erbjuder också en regiongemensam enkät för förskolan (GR).  

Era tankar är viktiga för oss. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt vill vi på  förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.