Fotografering

Förskolan är ingen offentlig plats utan är en plats där sekretess råder. 

När vi firar t ex Lucia eller har andra aktiviteter inom verksamhetens ram är det pedagogerna som dokumenterar händelsen.

Detta innebär att privat fotografering inom förskolans område inte är tillåten. 

Förskolans verksamhet dokumenteras av pedagogerna. Genom Unikum dokumenterar vi bilder som visar det enskilda barnets lärande och dessa bilder kommuniceras med respektive vårdnadshavare.

Viktigt för oss är samverkan och kommunikation med föräldrar. Förutsättning för delaktighet i barnens arbete på förskolan är att få ta del av verksamhetens innehåll och mål. Vi vill erbjuda många sätt att vara delaktig. En härlig möjlighet är, att ta del av digitala bildspel på förskolan där man kan ta del av gruppverksamheter o dyl. Ett annat sätt är att ta del av barnens och pedagogers arbete som pryder väggar på förskolan eller andra former av utställningar inom förskolan. Där kan man samtala med sitt barn om allt som rör barnets lärande, sociala samspel med kamrater o s v

Läs hela dokumentet om fotografering på Åsas förskolor