Om oss

På Kaptensgårdens förskola finns det två hemvister; Briggen och Skonaren. Barnen är mellan ett och sex år.

Vi som arbetar på förskolan är förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet. Förskolan har en hög mysfaktor. Gården är uppdelad i olika "rum", vilket ger barnen möjlighet att välja olika sorters lek/aktiviteter.

Förskolan ligger i ett mycket lugnt område utan biltrafik. Miljön runtomkring är omväxlande med närhet till skog.

I vår verksamhet skall alla barn känna meningsfullhet, delaktighet, glädje över framgång, ansvar, kärlek och samverkan. Detta uppnår vi genom att inspirera barnen till att upptäcka, uppleva och utforska i stimulerande miljöer.

Vi arbetar efter målet att försöka skapa en plats där barn, föräldrar och personal trivs och känner en trygghet. Det är viktigt att vi känner förtroende för varandra och har roligt tillsammans.

Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet hos oss.

Vi använder Vklass som dokumentations- och kommunikationsverktyg för att få er vårdnadshavare delaktiga i dagliga verksamheten.

Vi arbetar efter våra styrdokument Lpfö18, likabehandlingsplanen, barnkonventionen samt BITT.