Om oss

På Kaptensgårdens förskola finns det två hemvister; Briggen och Skonaren. Under större delen av dagen arbetar vi efter Skolverkets rekomendationer med att barnen är indelade i tre mindre grupper; Tumlarna 3-5 år, Sälarna 3-5 år och Sjöstjärnorna 1-2 år 

Vi som arbetar på förskolan är förskollärare och barnskötare. Förskolan har en mysig och välkomnande atmosfär. Gården är uppdelad i olika "rum", vilket ger barnen möjlighet att välja olika sorters lek/aktiviteter. 

Vi arbetar efter skollagen, läroplanen för förskolan (Lpfö18), likabehandlingsplanen, barnkonventionen samt BITT (Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet, Trygghet). 

I vår verksamhet skall alla barn känna trygghet, meningsfullhet, delaktighet, ansvar, samarbete och glädje över framgång. Detta uppnår vi genom att inspirera barnen till att upptäcka, uppleva och utforska i stimulerande miljöer tillsammans med oss pedagoger. Det är viktigt att vi känner förtroende för varandra och har roligt tillsammans. 

Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet.