Våra förbättringsområden

Prioriterade mål

  • Att arbeta vidare med Grön Flagg
  • Fokus på barns inflytande
  • Fokus på gruppsamhörighet, självkänsla och kompisskap