Foto: Hannah Larsson Foto: Hannah Larsson

Klinnekärrs förskola

Klinnekärrs förskola hittar man i ett bostadsområde nära Åsa Gårdsskola. Havet finns på gångavstånd. Totalt finns här fyra avdelningar, Nyckelpigan, Fjärilen, Bläckfisken och Sjöhästen. På alla avdelningar är barnen 1-6 år. Vi arbetar i 3 team per hus då barnen är indelade mer åldershomogent.

På Klinnekärrs förskola ska alla barn få en bra start i det livslånga lärandet. Barn, föräldrar och personal ska trivas och känna trygghet. Vi inspirerar barnen till att upptäcka, uppleva och utforska i en stimulerande miljö. Vi sätter barnen i främsta rummet och samarbetar för att skapa en miljö som är stimulerande, lustfylld och inspirerande samtidigt som det finns utrymme för lugn och ro. 

Här kan du läsa mer om Intraprenaden

Kontakta gärna

Klinnekärrs förskola
0300-83 57 50
klinnekarrsforskola@kungsbacka.se

Förskolechef Anna Eriksson
0300-83 68 09

Fler kontaktuppgifter