Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intressen finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som är förälder kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten och föräldraråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Drop-in

Utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning har vi föräldramöte och drop-in-kaffe då vi har möjlighet att diskutera verksamheten.

Förskolan har minst ett drop-in varje termin. Aningen frukost drop-in så att man som förälder har möjlighet att äta frukost tillsammans med sitt barn, personal och andra barn och föräldrar innan man åker vidare till arbetet eller eftermiddags drop-in där man kan fika tillsammans innan man går hem för dagen. Information om dessa får du av personalen på förskolan eller på webbstartsidan.

Föräldraråd

Du får gärna engagera dig i vårt föräldraråd, där träffas man 1 gång per termin och diskuterar övergripande och aktuella frågor. Där väljer man också representanter till Brukarrådet.