Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter. Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Klinnekärrs förskola ingår i pedagogisk enhet Söder, ansvarig för verksamheten på förskolan är rektor förskola Anna Eriksson, ansvarig för pedagogisk enhet Söder är verksamhetschef  Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola och Grundskola

Avdelningar

På vår förskola finns det två avdelningar.