Om oss

Klockaregårdens förskola ligger i anslutning till Frillesåsskolan i närheten av både skog, ängar och hav och erbjuder stora möjligheter för utomhuspedagogiken. Förskolan öppnade i januari 2017. 

Det finns fyra hemvister på förskolan. Två stycken för de yngre barnen, Vattnet och Gräset och två stycken för de äldre barnen, Solen och Elden. 

På vår förskola arbetar vi för att skapa goda möten och relationer mellan barn/barn och barn/pedagog. Relationer som ligger till grund för möjligheten till undervisning, trygghet, gemenskap, utveckling, lärande och lek. Barnens behov och intressen vägleder oss när vi utformar våra lärmiljöer och verksamhetens innehåll utifrån våra styrdokument.