Foto: Hannah Larsson

Kokosnötens förskola

Kokosnötens förskola ligger i Hålabäcksområdet, mitt i centrala Kungsbacka. Förskolan centrala plats bidrar med närhet till kollektivtrafik, bibliotek och kulturhus. Förskolan ingår i pedagogiskt område Centrum.

Vi på Kokosnötens förskola strävar mot att alla barn ska få uppleva trygghet, glädje, nyfikenhet, ansvar, empati, demokrati, inflytande, delaktighet och påbörja ett livslångt lärande i en inspirerande miljö.Kokosnötens Förskola
0300-83 65 84
kokosnotensforskola@kungsbacka.se

Förskolechef Maria Dahlén
0300-83  45 59
maria.dahlen@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter