Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan skolan.

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor

Mobbing och trygghet

Via länken nedan hittar du  den gemensamma likabehandlingsplanen för förskolorna i Hålabäcksområdet. 

Plan för lika rättigheter Hålabäcks förskolor

Via länken nedan hittar du Kokosnötens plan för lika rättigheter

Plan för lika rättigheter Kokosnötens Förskola