Om oss

Kokosnötens förskola ligger i Hålabäckområdet, mitt i centrala Kungsbacka. Förskolan centrala plats bidrar med närhet till kollektivtrafik, bibliotek och kulturhus. Förskolan ingår i pedagogisk enhet Centrum.

Kokosnötens förskola består av tre avdelningar, Flamingon, Papegojan och Kolibrin. 

Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och bestämmer varje år tillsammans vad vi skall arbeta med för fokusområde i huset. Varje avdelning utformar sedan ett mål utifrån barngruppens behov och intressen. Vi har bland annat arbetat med barnkonventionen och Stopp, min kropp under en längre period. Barnen har genom detta lärt sig om integritet, sina rättigheter och allas lika värde.

Det är viktigt för oss att barnens utbildning blir lustfylld och meningsfull. Förskolans miljö är i ständig utveckling och förändras efter barngrupp och projekt. Vi vågar tänka utanför ramarna och skapar miljöer som är inbjudande till alla sorters lek och lärande.  

Vårt mål är att skapa självständiga och trygga barn som går vidare från förskolan med ett självförtoende och med nyfikenhet på livet.

Följ oss gärna på instagram: kokosnotensforskolainspo

 

Kokosnötens egna hemsida