Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Vi har ett elevhälsoteam som är knutet till förskolan. Har du frågor kontakta förskolechef Helena Persson.

Mer information om barn- och elevhälsa och stöd i förskolan