Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska enheter, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogisk enhet har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Kolla Parkstads förskola ingår i pedagogisk enhet centrum, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Helena Persson, ansvarig för pedagogisk enhet Centrum är verksamhetschef Maria Eriksson

 

Förvaltningen för Förskola & Grundskola