Inflytande

När barnen får vara med och samarbeta och fatta beslut utvecklar de sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Därför ska barns behov och intresse ska finnas med som grund när vi planerar vår verksamhet.

Du som vårdnadshavare kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten och brukarråd.

Att svara på vår föräldraenkät är också ett sätt att vara med och påverka.

Vårt brukarråd träffas 1 gång per termin och diskuterar övergripande frågor.