Organisation

Kungsbacka kommuns kommunala förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef och för varje förskola finns en ansvarig förskolechef.

Kolla Viktors förskola ingår i pedagogiskt område Söder, ansvarig för verksamheten på förskolan är förskolechef Linda Almqvist, ansvarig för pedagogiskt område Söder är verksamhetschef Annika Hellström.

Förvaltning för Förskola & Grundskola