Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du vår plan. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Likabehandlingsplanen reviderar vi varje år. Här nedan finner ni Kolla förksolas plan.

Kolla förskolas likabehandlingsplan

Via länken nedan hittar du mer information om förskolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet