Arbete med mobbning och likabehandlingsplan

Alla förskolor ska ha en plan mot kränkande behandling. Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i förskolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och vart du kan vända dig om du har frågor.

Mobbning och trygghet